Berezitasunak eta irizpide nagusiak

 

Agureak banku batean jezarritaBiztanleriaren zahartzeak eragin handia du gure eskualdean, eta, nola ez, gure gizarte-zerbitzuen arloan. Gaur egun, mendekotasun-mailaren bat dutenak gero eta gehiago dira eta zaintzaile informalak —familiartekoak— gero eta gutxiago. Adinekoentzako zerbitzuen helburuak bete nahi baditugu —adin honetan ematen diren zailtasun eta egoerei aurre egiten laguntzea—, beharrezkoa da nagusientzako zerbitzuen intentsitatea gehitzea, langileen eginkizunak zabaltzea, familiei laguntza jasotzeko erraztasunak ematea....